Tannlegesenteret logo

PRISLISTE

Her finner du en prisliste over våre behandlinger. Dersom du ikke finner prisene på de behandlingene du ønsker - ta kontakt med oss på 51 67 43 10

Generelle tjenester

 • Konsultasjon/undersøkelse hos almenntannlege  - 500,-
 • Konsultasjon/undersøkelse hos spesialist  –  600,-
 • Omfattende undersøkelse hos spesialist  -  1000,-
 • Røntgenbilde, tannbilde  -  100,-
 • Røntgenbilde, orthopantomografi  -  600,-
 • Røntgenbilde, okklusalfilm – 200,-
 • Enkel etterkontroll  -  300,-
 • Omfattende etterkontroll  -  500,-
 • Lokal og regional anestesi  -  150,-
 • Anestesi, The Wand  -  200,-
 • Hygienetiltak pr. konsultasjon  -  100,-
 • Lokal og regional bedøvelse – 140,-
 • Premedisinering pr. os – 540,-

Forebyggende behandling

 • Enkel tannstensrens / puss ved undersøkelse  -  300,-
 • Enkel instruksjon i hjelpemidler  - 350,-
 • Opplæring i egenomsorg og forebyggende behandling -  795,-

Konserverende og endodontisk behandling

 • Preparering og fylling , 1 flate  -  620,-
 • Preparering og fylling , 2 flater  -  1000,-
 • Preparering og fylling, 3 flater  -  1350,-
 • Oppbygging av tannkrone, 4 flater eller mer - 1780,-
 • Midlertidig fylling  -  420,-
 • Rotfylling av fortenner / hjørnetenner  -  3500,-
 • Rotfylling av premolarer  -  3900,-
 • Rotfylling av molar  -  4900,-

Protetisk behandling.  Tannteknikerutgift tillegges

 • Gull / porselensinnlegg, 1 flate  -  2600,-
 • Gull / porselensinnlegg, 2 flater  -  4300,-
 • Gull / porselensinnlegg, 3 flater  -  5100,-
 • Gull / porselensinnlegg, 4 flater eller mer  -  5800,-
 • Skallfacetter  -  3800,-
 • Helkrone med eller uten fasade, 3/4 krone  -  3800,-
 • Støpt konus eller rotkappe inkl. stift  -  2500,-
 • Mellom- og ekstensjonsledd ved broarbeider  -  3000,-
 • Hel over eller underkjeveprotese  -  10500,-
 • Helsett  -  17000,-
 • Partiell protese (stålbasis) – 11000,-
 • Partiell protese (trådklammerprotese)  - 5500,-
 • Rebasering av protese  - 2800,-
 • Stent ved behandling med tannimplantat - 1100,-

Øvrige tjenester/behandlinger

 • Studiemodell pr kjeve  -  450,-
 • Pasientfoto, pr bilde  -  50,-
 • Blekeskinner inkl kjemikalier, 2 kjever  -  4000,-
 • Undersøkelse, behandling og etterkontroll ved kjeveleddssymptomer inkl. teknikerregning –  3500,-

Kirurgisk behandling

 • Ukomplisert trekking av tann eller rot  -  650,-
 • Ukomplisert trekking av ytterligere tann eller rot i samme kjeveregion og i samme behandlingsseanse  -  350,-
 • Biopsi/eksisjon -  1140,-
 • Incisjon av abscess  -  905,-
 • Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot  -  2130,-
 • Apicectomi av rot/røtter – premolar/incisic/canin  -  2130,-
 • Apicectomi av rot/røtter – molar  -  3310,-
 • Tillegg for rotfylling ved apicectomi av  premolar/incisiv/canin  -  800,-
 • Tillegg for rotfylling ved apicectomi av molar  -  1075,-
 • Cystostom/eksplorasjon – 1900,-
 • Plastisk operasjon av tungebånd/leppebånd – 1900,-
 • Bløtvevsplastikk – 1900,-
 • Rekonstruksjon av kjevekam – 416,-
 • Kirurgisk tannimplantatbehandling, første implantat  -  13000,-
 • Kirurgisk tannimplantatbehandling, per øvrig implantat  -  11000,-

Periodontal behandling og rehabilitering etter periodontitt

 • Behandling av marginal periodontitt pr 30 min -  880,-
 • Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt  -  855,-
 • Midlertidig protese  -  3000,-

Tannlegesenteret logo
© 2010 Tannlegesenteret - Design: Vibeke Høie - Utvikling: bee-digital design